ಖಾಸಗಿ ಭಾಗ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಎಂದ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್; ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯುವತಿ!

ಈಕೆಯ ಹಳೆಯ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಕೆಯ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕುರೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದ.

First published: