Foreign Trip: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್​ ಟ್ರಿಪ್​ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇರೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಹೊರದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ವಿದೇಶಿ ಟ್ರಿಪ್‌ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲ ದೇಶಗಳು ಸಹಕಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗುವುದು, ರಜೆಯ ಮಜಾ ಮಾಡಬಹುದು.

First published: