Worlds Most Expensive Cities: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್, ಎರೆಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸಿಟಿ

World’s Most Expensive Cities: ಜನರ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಹ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳ ಬಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

First published: