Aghori Lifestyle: ನರಭಕ್ಷಕ ಅಘೋರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!

Aghori Lifestyle: ರಾಮ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸದ ಅಘೋರಿಗಳು ಕೇವಲ ಶಿವ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

First published: