15 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ!; ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

35 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಡಿಸ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕರೆದು ಆತನಿಂದ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಕನ ಮೇಲುಡುಪಿಲ್ಲದಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆತನ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

First published: