Adult video: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಈ ದಂಪತಿ

Pornographic Films: 33 ವರ್ಷದ ಮೈಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 32 ವರ್ಷದ ಜೆಸ್ಸಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಗಳಿಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿದ್ದರು.

First published: