No Entry To Indians: ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವಂತೆ! ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿಗರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯರಾಗಿರುವ ನಾವುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

First published: