No-fly-zone: ಈ 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಮಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಆಸೆ ಇದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

First published: