Dangerous Prisons: ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾ? ಈ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರಂತೆ!

ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರಾಗೃಹಗಳಿವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜೈಲುಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವು ನರಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಿಲ್ಲ

First published: