Phone Call: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರೇ! ಅಂದು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಇಂದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದರು? ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

First published: