Whatsapp: ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಡಿಪಿಯನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಥರ್ಟ್​​ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಡಿಪಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡಿಪಿಯನ್ನು ನೋಡುವವರ ಹೆಸರು ಅವರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

First published: