ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್​ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

First published: