ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ

ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೊದಲೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು? ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್​​ನ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದರೆ. ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು? ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅತಿಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

First published: