Airtel: ಒಂದು ಬಾರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರಲ್ಲ! 365 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್

Airtel Plans: ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ.

First published: