ಒಂದು ಬಾರಿ ಜಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿದರೆ 300 ಕಿ.ಮೀ ಚಲಿಸುತ್ತಂತೆ ಈ ಕಾರು!

First published: