Smart Tracker Uniform: ಅಪಹರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್​!

ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಇವರು. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

First published: