ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೇಟಿಯಂ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಮಿನಿ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್; 300 ಸೇವೆಗಳು ಒಂದೇ ಆ್ಯಪ್​​ನಡಿಯಲ್ಲಿ!

Paytm Mini Apps Store: ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಆ್ಯಪ್​ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

First published: