Online Shopping: ಪಾರ್ಸೆಲ್​ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ! ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಾ

Online Shopping: ಗ್ರಾಹಕರು OTP ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

First published: