PUBG: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ.. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪಬ್​ಜಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಬ್​ಜಿ ಬ್ಯಾನ್​ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಅನೇಕ ಗೇಮ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಗಳು ಪಬ್​ಜಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

First published: