400 ರೂಪಾಯಿ ರೀಫಂಡ್​ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗಿ 2.2 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಉದ್ಯಮಿ!

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್​ ಕ್ರೈಮ್​ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಯೋರ್ವ 400 ರೂಪಾಯಿ ರೀಫಂಡ್ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗಿ 2.2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

First published: