ಬಳಕೆದಾರರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿದ Instagram: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು ಸ್ಥಗಿತ

ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಭಾರಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು Instagram ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

First published: