Weak Password: ನೀವೂ ಈ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್​ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಎಚ್ಚರ ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ!

Weak Password: ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್​ಗಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್​ ಯಾವುದು? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಪಾಸ್​​ವರ್ಡ್​ ಯಾವುದೆಲ್ಲಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

First published: