Gmail ಪಾಸ್​​ವರ್ಡ್​ ಮರೆತಿದ್ದೀರಾ? ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

Gmail Password Recovery Trick: ಇಮೇಲ್, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಜಿಮೇಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಮೇಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಮರುಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ

First published: