ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

Digital Signatures: ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬೇಕಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್  ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

First published: