Gmail Full ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಅಷ್ಟೂ ಮೇಲ್​ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

Gmail Full: Gmail, Google ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪೈಲ್​ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.130 ಪ್ಲಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 100GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.210 ಪ್ಲಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 200GB ಸ್ಟೋರೇಜ್, ರೂ.650 ಪ್ಲಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ನೀವು 2TB ಸ್ಟೊರೇಜ್​ ಕೂಡಾ ಪಡೆಯಬಹುದು

First published: