ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

Honda H'Ness CB350: ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ನೂತನ ಬೈಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​, ಜಾವಾ 42, ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.

First published:

 • 120

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ನೂತನ ಬೈಕ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​, ಜಾವಾ 42, ಜಾವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 220

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 1.85 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 320

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಬಿಎಸ್6 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್ 166 ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲೀಯರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಮುಂತಾದ ಫೀಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 420

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 520

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 620

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 720

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 820

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 920

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1020

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1120

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1220

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1320

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1420

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1520

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1620

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1720

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1820

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 1920

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES

 • 2020

  ರಾಯಲ್​ ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್; ಬೆಲೆ?

  ಹೋಂಡಾ ಹೈನೆಸ್-ಸಿಬಿ350 ಬೈಕ್

  MORE
  GALLERIES