Google ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 300 ಯುರೋಪಿಯನ್​​ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ!

Google: ಗೂಗಲ್ ಬುಧವಾರದಂದು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯುರೋಪಿನ ಸುಮಾರು 300 ಪ್ರಕಾಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗೂಗಲ್ ಇತರ ಆನ್​ಲೈನ್ ಫ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ಗಳು, ಸಂಗೀತರಾರರು, ಲೇಖಕರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

First published: