ಇನ್ಮುಂದೆ Google Maps ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಂಡ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ: ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ

ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೇಗದ ಮಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

First published: