ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹಾನರ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

First published: