AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗೆ ಭಾವನೆ ಇದೆ! ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ Google ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಮಾನತು

Google ನ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗೆ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬ್ಲೇಕ್ ಲೆಮೊಯಿನ್ ಅವರು ಇಂದು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಗಿದೆ. Google ನ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ LaMDA ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಫಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.

First published: