Smartphone: ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ಮುಖ್ಯವಾದ ಫೋಟೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಾದ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವರು  ಆ್ಯಪ್​​​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

First published: