ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್​ ಕೊಡಿ; ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಇದೆ ಆ್ಯಪ್​!

E-Lost Report: ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಸಾಕು ಇದ್ದ ಜಾಗದಿಂದಲೇ ಕಳೆದು ಹೋದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

First published: