BSNL prepaid plans: 94 ರೂ.ವಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಳವಡಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 3GB ಡೇಟಾ ಉಚಿತ!

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ 3GB ಡೇಟಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ 100 ನಿಮಿಷಗಳ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

First published: