Car: ಕಾರಿನ ಗೇರ್ ಬದಲಿಸುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ

ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ. ಮೊದಲು ಕ್ಲಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಚ್ ಒತ್ತದೆ ನಂತರ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸದರೆ ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್​ ಮೇಲೆ ಪರಿಮ ಬೀರಬಹುದು.

First published: