ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಡೆಬಿಟ್-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕನ್ನ!; ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೂ ಇರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ

ಇದು ಆನ್​ಲೈನ್ ಯುಗ. ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮತ್ತಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ.

First published: