Cheapest Electric Scooters: 45 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಕೂಟರ್​ಗಳಿವು​! ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ಇದುವೇ ಬೆಸ್ಟ್​

Cheapest Electric Scooters: 45 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಕೂಟರ್​! ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್​

First published: