ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1GB ಡೇಟಾ!

ವೈಫೈ ಡಬ್ಬಾ ಸಿಇಓ ಕರಂ ಲಕ್ಮಣ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಮಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

First published: