Calling Feature: ನೆಟ್​​ವರ್ಕ್​​​ ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಾ, ಕಾಲ್​​ ಕನೆಕ್ಟ್​​ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಬಳಸಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ

Calling Feature: ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಒಳಬರುವ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫೀಚರ್ ಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ.

First published: