Motor Bike: ಬೈಕ್ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಿ

ಗೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೈಕ್​ಗಳ ಚಲಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಸವಾರ ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಬೈಕ್ ಕೈಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

First published: