ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ದೇಸಿ ವೈಭವ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಡ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು. ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಧ್ಯಘೋಷಗಳು ಮಾರ್ಧನಿಸಿದವು. ಜನಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾಲೋಕ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. ಗಂಡುಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಪದ ಕಲಾ ವೈಭವ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. 

First published: