ಕಾರವಾರದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ - ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು, ಪಂಜೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಿದರು.

First published:

 • 110

  ಕಾರವಾರದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ - ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು, ಪಂಜೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

  ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ಗೋವಾ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಬಾಡ ಶಿವಾಜಿ ಬಿಎಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಾಡಿ ಪಂಜೆ ತೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳೆದುಹೋದ ದಿನಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  ಕಾರವಾರದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ - ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು, ಪಂಜೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

  ಸೆಲ್ಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  ಕಾರವಾರದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ - ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು, ಪಂಜೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

  ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಪುಲ್ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  ಕಾರವಾರದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ - ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು, ಪಂಜೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು


  ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸಿದರು.

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  ಕಾರವಾರದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ - ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು, ಪಂಜೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

  ಇನ್ನೂ ಶಿವಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಡುಗೆ ತೊಡಿಗೆ ಮರೆಯಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  ಕಾರವಾರದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ - ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು, ಪಂಜೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

  ಶಿವಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  ಕಾರವಾರದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ - ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು, ಪಂಜೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

  ಗೋವಾ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  ಕಾರವಾರದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ - ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು, ಪಂಜೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  ಕಾರವಾರದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ - ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು, ಪಂಜೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು


  ದಿನ ನಿತ್ಯವೂ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಳಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಾಡಿ, ಪಂಜೆ ತೊಟ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸುವದರ ಜೊತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಲರ್ ಪುಲ್ ಗೊಳಿಸಿದರು

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  ಕಾರವಾರದ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೆಸ್ಟ್ - ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟು, ಪಂಜೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗೆ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಲರ್ ಪುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ

  MORE
  GALLERIES