Mahadeshwara Hill: ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 6 ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಷೇಧ

ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತೆರಳುವ ಆರು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

First published: