Chandrashekhar Guruji Profile: ಸರಳ ವಾಸ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗುರೂಜಿ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಿತದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಹೀಗಿತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ

Saral Vaastu Chandrashekhar Guruji Profile: ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಂಡೇಕಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುರೂಜಿಯವರ ಮನೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುರೂಜಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

First published: