ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2019: ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಕಲರವ

ಯುವ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿತಾರೆಯರ ದಂಡೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ದಸರಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸೆಳೆಯಲು ಹಾಡು, ನೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಟನಟಿಯರು ಕಲರವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ನೆರೆದವರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಿದ ಯುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

First published:

 • 111

  ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2019: ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಕಲರವ

  myosre

  MORE
  GALLERIES

 • 211

  ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2019: ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಕಲರವ

  myosre

  MORE
  GALLERIES

 • 311

  ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2019: ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಕಲರವ

  myosre

  MORE
  GALLERIES

 • 411

  ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2019: ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಕಲರವ

  myosre

  MORE
  GALLERIES

 • 511

  ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2019: ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಕಲರವ

  myosre

  MORE
  GALLERIES

 • 611

  ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2019: ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಕಲರವ

  myosre

  MORE
  GALLERIES

 • 711

  ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2019: ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಕಲರವ

  myosre

  MORE
  GALLERIES

 • 811

  ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2019: ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಕಲರವ

  myosre

  MORE
  GALLERIES

 • 911

  ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2019: ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಕಲರವ

  myosre

  MORE
  GALLERIES

 • 1011

  ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2019: ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಕಲರವ

  myosre

  MORE
  GALLERIES

 • 1111

  ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ 2019: ಯುವ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ನಟ-ನಟಿಯರ ಕಲರವ

  myosre

  MORE
  GALLERIES