Nandi Hills Development: ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡಲು ಪ್ಲಾನ್! ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯೋ ತಾಣ

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗಿರುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

First published: