ದೂರದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿತು ರಾಯಚೂರಿನ ಹೆಸರು; ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ದೂರದ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಹೆಸರು ಮಿಂಚುತ್ತಿದೆ! ಎಲ್ಲಿಯ ಅಮೆರಿಕ? ಎಲ್ಲಿಯ ರಾಯಚೂರು? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

  • News18
  • |
First published: