Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ರೀತಿಯದ್ದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ; ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಗೋವಿಂದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

First published: