ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ವಾಲಿದ 4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಪಿಜಿ ಕಟ್ಟಡ; ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

First published: