Breaking News: ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಾ ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಆಟೋ ಸೇವೆ?

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ 30 ರೂಪಾಯಿಯಿದೆ. ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರತಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

First published: