Yoga Day: ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ ಯೋಗಭ್ಯಾಸ; ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಯುವಕ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ವಿಜಯಪುರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೋಲಗುಮ್ಮಟದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ  ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಯ್ತು.

First published: